Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Belangrijke wijziging in e-Commerce- en webshoprecht Duitsland! Buitengerechtelijke bemiddeling

juridische verplichtingen te voldoen. Ook dit jaar is er weer werk aan de winkel. Online handelaren moeten verplicht meer informatie over geschillenbeslechting plaatsen op hun website. De Europese Commissie heeft een platform voor het online beslechten van geschillen (een zogenaamd “OS-platform”) beschikbaar gesteld. Dit om zowel de consument als de handelaar de mogelijkheid te bieden online een beroep te doen op alternatieve geschillenbeslechting. Zo kunnen vaak dure gerechtelijke procedures voorkomen worden: over het algemeen is zo’n online procedure eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Alternatieve geschillenbeslechting – buitengerechtelijke bemiddeling

Het OS-platform is inmiddels ingericht, zodat zowel de consument als de handelaar hiervan gebruik kan maken, zodra de daarvoor benodigde nationale instellingen aanwezig  zijn. Voor uw Duitse webshop is het belangrijk u te realiseren dat volgens de Duitse wetgeving (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz – VSBG) per 9 januari 2016 elke Duitse onlineshop op zijn website – in het impressum – een hyperlink moet plaatsen, die direct naar het EU-OS-platform leidt. Voorbeeld: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Een plichtovertreding kan een aanmaning als gevolg hebben. In de loop van de tijd zullen in de lidstaten geschillencommissies worden ingericht waar de consument en de handelaar terecht kunnen.

Art. 14 lid 1 ODR-Verordnung:

“In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- dienstenovereenkomsten via internet doen, en in de Unie gevestigde onlinemarktplaatsen, voorzien op hun websites in een elektronische link naar het ODR-platform. Deze link moet voor de consumenten gemakkelijk toegankelijk zijn. In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doen, geven tevens hun e-mailadressen op”

De Duitse wetgever heeft verder in de wet ter transformatie van de verordening in binnenlandse wetgeving bepaald:

§ 36 VSBG:

“Allgemeine Informationspflicht

(1) Ein Unternehmer, der eine Webseite unterhält oder Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, hat den Verbraucher leicht zugänglich, klar und verständlich in Kenntnis zu setzen davon, inwieweit er bereit ist oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, und auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinzuweisen, wenn sich der Unternehmer zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet hat oder wenn er aufgrund von Rechtsvorschriften zur Teilnahme verpflichtet ist; der Hinweis muss Angaben zu Anschrift und Webseite der Verbraucherschlichtungsstelle sowie eine Erklärung des Unternehmers, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, enthalten.

(2) Die Informationen nach Absatz 1 müssen auf der Webseite des Unternehmers erscheinen, wenn der Unternehmer eine Webseite unterhält, zusammen mit seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben werden, wenn der Unternehmer Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet.

(3) Von der Informationspflicht nach Absatz 1 Nummer 1 ausgenommen ist ein Unternehmer, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres zehn oder weniger Personen beschäftigt hat.”

Distributeurs met minder dan 11 werknemers hoeven dan ook niet over de deelname aan procedures voor geschillenbeslechting te informeren, maar mogen dit wel doen. Bijvoorbeeld door mede te delen, dat ze niet aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting meedoen.

Als de plicht bestaat om informatie te verstrekken, moet dit gedaan worden in de algemene verkoopvoorwaarden. Deze plicht bestaat per 1 februari 2017. Met ingang van april 2016 moet op dezelfde wijze worden geïnformeerd als de ondernemer bij een nationale geschillencommissie is aangesloten. Maar dit is niet mogelijk zolang deze instellingen nog niet bestaan.

Later komt er nog een informatieplicht zonder vaste datum:

§ 37 VSBG

Informationen nach Entstehen der Streitigkeit 

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher auf eine für ihn zuständige Verbraucherschlichtungsstelle unter Angabe von deren Anschrift und Webseite hinzuweisen, wenn die Streitigkeit über einen Verbrauchervertrag durch den Unternehmer und den Verbraucher nicht beigelegt werden konnte. Der Unternehmer gibt zugleich an, ob er zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren bei dieser Verbraucherschlichtungsstelle bereit ist oder verpflichtet ist. Ist der Unternehmer zur Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren einer oder mehrerer Verbraucherschlichtungsstellen bereit oder verpflichtet, so hat er diese Stelle oder diese Stellen anzugeben.

(2) Der Hinweis muss in Textform gegeben werden.

Het vroegste moment voor deze informatieplicht is dus pas het tijdstip wanneer een conflict tussen shop en klant duidelijk geworden is. En deze plicht treft ook de handelaren met minder dan 11 werknemers.

Wat kunt u aanhouden?

Op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting kunt u het volgende aanhouden:

  • Vanaf 9 januari 2016 publicatie van een link naar het EU_OS-platform.
  • Sinds april 2016 moet u uw bezoekers in uw algemene verkoopvoorwaarden informeren als u deelneemt aan de buitengerechtelijke online bemiddelingen.
  • Als u 11 of meer medewerkers (incl. parttime medewerkers) in dienst heeft, informeert u per 1 februari 2017 de bezoekers van uw site of u al dan niet bereid of verplicht bent deel te nemen aan geschillenbeslechting. Noem indien van toepassing – en zover deze inmiddels bestaat – uw bevoegde geschillencommissie, waar u vrijwillig of gedwongen bij aangesloten bent.
  • Nadat er een geschil is ontstaan en geen oplossing tot stand is gekomen: voorzie in informatie voor de consument over het bestaan van geschillencommissies en bij deelname van de handelaar bovendien adresgegevens.
]]>