Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

De implementatie van de buttonoplossing op de Duitse bestelpagina

In een eerdere bijdrage had ik een korte inleiding gegeven met betrekking tot de wettelijke verplichting vanaf 1 augustus 2012 het bestelproces door de buttonoplossing af te sluiten op elke website die op de Duitse markt gericht is. Op sommige websites kan men momenteel de nieuwe buttons zien. Een voorbeeld:

Urano bestelbutton3 e1341180639822

Ik zal later nog uitleggen waarom deze buttonoplossing niet voldoende is, en zelfs foutief.

Te denken dat een kleine grafische verandering van de finale bestelbutton reeds volledig aan de Duitse wetsvereisten zou voldoen is een vergissing. De Duitse wet stelt aan de juiste toepassing van de buttonoplossing een kleine hoeveelheid voorwaarden.

§ 312g Duits Burgerlijk Wetboek zegt in lid 2 t/m 4:

2) Bei einem Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 4 erster Halbsatz und Nummer 5, 7 und 8 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich zur Verfügung stellen. Diese Pflicht gilt nicht für Verträge über die in § 312b Absatz 1 Satz 2 genannten Finanzdienstleistungen.

(3) Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag nach Absatz 2 Satz 1 so zu gestalten, dass der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit nichts anderem als den Wörtern ‘zahlungspflichtig bestellen’ oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

(4) Die Erfüllung der Pflicht aus Absatz 3 ist Voraussetzung für das Zustandekommen eines Vertrages nach Absatz 2 Satz 1.

Er moet dus boven de eigenlijke bestelbutton nog verdere informatie volgens artikel 246, § 1, lid 1, nr. 4 EGBGB worden verstrekt. Het gaat om de volgende inlichtingen:

● De belangrijkste kenmerken van het product of van de dienstverlening.

● De minimale looptijd van het contract als dit doorlopende of regelmatig te herhalen prestaties als onderwerp heeft.

● De totaalprijs van het product of van de dienstverlening inclusief alle daarmee verbonden prijsonderdelen evenals alle door de ondernemer te betalen belastingen.

● Als een prijs niet precies kan worden vermeld, moet de basis van de prijsberekening worden meegedeeld, waardoor de consument de exacte prijs zelf gemakkelijk kan uitrekenen.

● Mogelijke bijkomende lever- en/of verzendkosten.

● Een mededeling als er nog verdere belastingen of kosten bij komen die niet door de ondernemer worden doorbetaald.

Tussen deze informatie en de bestelbutton mogen verder geen teksten staan. Dit betekent dat de vakjes en teksten voor het accepteren van de voorwaarden en de herroepings- en/of retourneringsinformatie en de desbetreffende links niet daartussen mogen worden geplaatst. Dit moet verder boven gebeuren.

De bestelpagina met de genoemde informatie en de bestelbutton moet er dus als volgt uitzien:

1.Warenkorb   2.Anmeldung 3.Adresse   4.Zahlungsart   5.Bestellung überprüfen 6.Bestellbestätigung

__________________________________________________________________________

Optioneel bij retourneringsrecht:

□ Ich habe die AGB [link naar de voorwaarden] zur Kenntnis genommen und bin mit der Geltung einverstanden. Die Rückgabebelehrung [link naar de retourneringisinformatie] habe ich gelesen.

of

Wenn Sie diese Bestellung bestätigen. erklären Sie, dass Sie die AGB [link naar de voorwaarden] und die Rückgabebelehrung [link naar de retourneringsinformatie] zur Kenntnis genommen haben und mit ihrer Geltung einverstanden sind.

Optioneel bij herroepingsrecht:

□ Ich habe die AGB [link naar de voorwaarden] zur Kenntnis genommen und bin mit der Geltung einverstanden. Die Widerrufsbelehrung [link naar de herroepingsinformatie] habe ich gelesen.

of

Wenn Sie diese Bestellung bestätigen. erklären Sie, dass Sie die AGB [link naar de voorwaarden] und die Widerrufsbelehrung [link naar de herroepingsinformatie] zur Kenntnis genommen haben und mit ihrer Geltung einverstanden sind.

Rechnungsadresse: Lieferadresse:
Name Name
Straße Straße
Ort Ort

Zahlungsart: [in laten vullen door database]

Bestelpagina Buttonlösung

Het is ook mogelijk in plaats van ‘Kostenpflichtig bestellen’ de woorden ‘Kaufen’ of ‘Kostenpflichtigen Vertrag schließen’ te gebruiken.

Belangrijk is dat de verplichte informatie ten opzichte van de overige tekst duidelijk benadrukt wordt; in mijn voorbeeld geschiedt dit door middel van kleur. Er kunnen vanzelfsprekend ook andere grafische middelen ter benadrukking worden toegepast.

Nog een keer voor alle duidelijkheid: tussen de verplichte inlichtingen over product en kosten en de bestelbutton mag verder geen tekst zijn! Dit is bijvoorbeeld in het praktijkvoorbeeld boven foutief! Het is ook niet toegestaan de bestelbutton boven de samenvatting te plaatsen (of bijvoorbeeld boven en beneden een button te laten zien), want dan zou het gevaar aanwezig zijn dat de gebruiker de bovenste button gebruikt en de informatie daaronder helemaal niet gelezen heeft.

Uw websitebouwer heeft er dus dankzij de Duitse wetgever weer werk bij gekregen.

]]>