Trending

 • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
 • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
 • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
 • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
 • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
 • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

De tijd dringt voor de verplichte Duitse Button-Lösung

Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk om de wet toe te passen door de buttontekst te veranderen. Dat is helaas onvoldoende, want er moeten zowel grafische als structurele aanpassingen op de bestelpagina worden doorgevoerd. De buttonoplossing brengt twee cruciale veranderingen van de bestelpagina met zich mee.

Ten eerste is de webshopeigenaar verplicht volgens artikel 246, paragraaf 1, lid 1, nr. 4 EGBGB om bepaalde product- of service-informatie te tonen, zie het voorbeeld onder aan de pagina. Deze informatie moet ten opzichte van de andere tekst (AGB- en klantgegevens) benadrukt worden. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het gebruik van een andere achtergrondkleur. Belangrijk hierbij is dat de informatie VOOR de bestelbutton getoond wordt. Er mag geen tekst meer tussen de bestelbutton en de productinformatie staan.

Ten tweede moet de bestelbutton een andere naam krijgen. ‘Kostenpflichtig bestellen’, ‘Zahlungspflichtigen Vertrag schließen’ en ‘Kaufen’ zijn toegestane mogelijkheden. De vaak toegepaste versie ‘Jetzt bestellen’ is niet meer geldig. Verder moet er op deze pagina de mogelijkheid zijn om alsnog veranderingen van gegevens bij de bestelling door te voeren.

Of de vrees van webshopeigenaren voor een daling van hun inkomsten terecht is, blijft nog afwachten.

DO’S

DON’Ts

 • Bestelbutton meteen na de inlichtingentekst plaatsten, zonder dat er iets tussen staat
 • Inlichtingsinformatie duidelijk benadrukken, bijvoorbeeld door gebruik van kleur
 • AGB en Widerrufsbelehrung niet met kleur benadrukken
 • Juiste buttonteksten gebruiken, zoals ‘Kostenpflichtig bestellen’, ‘Zahlungspflichtigen Vertrag schließen’, ‘Kaufen’
 • Alle productkenmerken noemen, een verwijzende link is onvoldoende
 • Duidelijk contrast tussen button en tekst
 • De bestelbutton boven de verplichte inlichtingentekst plaatsten
 • Tekst tussen inlichtingsinformatie en bestelbutton plaatsten
 • AGB en Widerrufsbelehrung benadrukken met kleur
 • Ongeldige buttonteksten gebruiken, zoals ‘Anmeldung’, ‘Weiter’, ‘Jetzt bestellen’, ‘Bestellung absenden’, ‘Gratisprobe bestellen’
 • Links naar productbeschrijvingen
 • Donkerrode tekst op rode button, waardoor de tekst nauwelijks zichtbaar is
Conclusie: het toepassen van de buttonoplossing bevat dus niet alleen het herbenoemen van de bestelbutton, maar ook het herstructureren van de bestelpagina. In sommige gevallen moet zelfs een extra stap toegevoegd worden, zoals ‘Bestellung überprüfen’. Alle vereiste gegevens moeten boven de bestelbutton duidelijk benadrukt worden. Verder mag er geen andere tekst tussen de gegevens en de button in staan. Omdat het een Duitse wet is, zijn deze aanpassingen voor alle handelaren die zich bewust of onbewust op de Duitse consument richten verplicht. Belangrijk is dat de wetgever als gevolg van het niet-nakomen aan deze plicht geregeld heeft dat het hele contract in dat geval ongeldig is en er dus ook geen vordering op betaling tegenover de klant bestaat. Ook kunnen concurrenten van de webshop via hun advocaat een Abmahnung sturen, waardoor de webshopeigenaar direct met kosten wordt belast. Voorbeeld lay-out U kiest een van onderstaande opties voor het AGB van het retourneringsrecht. ————————–AGB retourneringsrecht-———————————————— Optie 1 □ Ich habe die AGB [link naar de voorwaarden] zur Kenntnis genommen und bin mit der Geltung einverstanden. Die Rückgabebelehrung [link naar de retourneringisinformatie] habe ich gelesen. of Wenn Sie diese Bestellung bestätigen erklären Sie, dass Sie die AGB [link naar de voorwaarden] und die Rückgabebelehrung [link naar de retourneringsinformatie] zur Kenntnis genommen haben und mit ihrer Geltung einverstanden sind. LET OP! Indien u voor het herroepingsrecht hebt gekozen, moet u Rückgabebelehrung door Widerrufsbelehrung vervangen! ———————————-Vervolg lay-out———————————————–

buttonnew1

Algemene informatie over de buttonoplossing vindt u op http://www.duitsemarkt.nl/2012/05/03/vanaf-begin-juli-2012-de-zgn-button-oplossing-is-in-duitsland-verplicht/ Informatie over de implementatie van de buttonoplossing vindt u op http://www.duitsemarkt.nl/2012/07/01/de-implementatie-van-de-zgn-button-oplossing-op-de-duitse-bestelpagina/]]>