Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Doorgestreepte prijzen of ‘Mondpreise’? In Duitsland een ernstig probleem

‘Eine Werbung mit hervorgehobenen Einführungspreisen, denen durchgestrichene (höhere) Normalpreise gegenübergestellt werden, ist irreführend, wenn sich aus ihr nicht eindeutig ergibt, ab welchem Zeitpunkt die Normalpreise verlangt werden. Sie ist zudem wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot unlauter.’

Vrij vertaald:

‘Reclame door middel van speciaal benadrukte prijzen voor productintroducties, die naast doorgestreepte (hogere) normale prijzen werden geplaatst, is misleidend, als niet uit de reclame zelf duidelijk naar voren komt vanaf wanneer de normale prijs gevraagd zal worden. Bovendien is een dergelijke reclame een inbreuk op het gebod van transparantie en daarom oneerlijke concurrentie.’

Een tapijthandelaar had in een folder tapijten voor een introductieprijs aangeboden en deze direct naast doorgestreepte prijzen geplaatst. Een concurrent van de handelaar is er tegenin gegaan, omdat er geen termijn was aangegeven tot wanneer de introductieprijzen geldig zouden zijn. Bij het Landgericht kreeg de concurrent zijn gelijk. De rechtbank was van mening dat de tapijthandelaar begin en einde van de introductieperiode bekend had moeten maken. De tapijthandelaar ging in hoger beroep, maar had daarmee geen succes. Ook de daaropvolgende vraag om cassatie door het Bondsgerechtshof bleef zonder succes. Het hof refereerde eerst aan zijn jarenlange rechtspraak dat het meedelen van een eindtermijn bij een opruimingstermijn niet nodig is. Dit omdat een dergelijke actie op natuurlijke wijze eindigt zodra de zaak gesloten wordt of de voorraad van producten op is. Anders is de situatie daarentegen als het niet om opruiming gaat. Bij een speciale verkoop ter gelegenheid van de opening van een winkel of van de introductie van een nieuw product is er geen termijn waardoor de verkoopactie op natuurlijke wijze wordt beëindigd, wat bij een opruimingsactie wel het geval is. Als een actie niet sowieso enkel een schijn van een korting op de verkoopprijs is, maar wel degelijk een reclame met serieus bedoelde openingsprijzen of introductieprijzen, heeft de handelaar drie mogelijke redenen:
  • Hij wil een zekere voorraad van een afgeprijsd product kwijt.
  • Hij wil de actie over een zekere periode voeren.
  • Hij wil een zeker doel – namelijk de gewenste marktbekendheid – bereiken.
Voor de consument is van betekenis om welke reden de handelaar de waren afprijst. De ondernemer moet daarom vooraf kiezen welk van de drie doeleinden hij nastreeft en hij moet dit ook naar zijn potentiële klanten communiceren. Dit volgt uit art. 4 Nr. 4 Duitse wet over oneerlijke concurrentie:

‘Unlauter handelt, wer 4. bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt;’

Vrij vertaald:

‘Oneerlijk gedraagt zich degene die 4. bij verkoopacties als prijskortingen, toegiften of cadeaus niet duidelijk en ondubbelzinnig aangeeft wat de voorwaarden voor het gebruik daarvan zijn.’

Het Bondsgerechtshof heeft speciaal over de derde mogelijkheid – halen van een zekere marktbekendheid – gezegd:

‘Der Unternehmer ist in einem solchen Fall zumindest gehalten, in seiner Werbung für die Verkaufsaktion mitzuteilen, dass diese weder auf einen bereits festgelegten Zeitraum beschränkt noch auf einen bestimmten Warenvorrat bezogen ist, sondern dann beendet werden wird, wenn der Marktzutritt aus Sicht des Unternehmers gelungen ist.’

Ook weer vrij vertaald:

‘De ondernemer is in dit geval tenminste verplicht in de reclame voor zijn verkoopactie mede te delen dat deze noch in een reeds bestemde periode noch door een zekere voorraad van producten beperkt is, maar pas dan zal afgelopen zijn, als de intrede in de markt uit het perspectief van de ondernemer succesvol verlopen is.’

Het lanceren van een website in Duitsland is – wat het mededingingsrecht betreft – met een opening van een winkel te vergelijken. Dus moeten deze beginselen ook op prijsacties op websites worden toegepast. Reclame met doorgestreepte prijzen is dus zonder duidelijke en heldere uitleg over de voorwaarden van de actie niet toegestaan. Gewoon een prijs doorstrepen en een lagere prijs daarnaast plaatsen kan wegens oneerlijke concurrentie tot een ‘Abmahnung’ door een concurrent leiden.]]>