Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Informatieplichten over Alternative Disputes Resolution (ADR) en Online Disputes Resolution (ODR)

ADR-richtlijn van 21-05-2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen voor verkopers en kopers de mogelijkheid geschapen om voorkomende moeilijkheden en conflicten buiten de nationale rechtsmacht om door een soort arbitragecommissie te laten oplossen. Voor onlinehandelaren is de deelname aan een dergelijk beslechtingssysteem vrijwillig. Deze ADR-richtlijn moest vóór 09-07-2015 in Duitse wetgeving worden omgezet. Tot nu toe is dit echter niet gebeurd. Wel wordt momenteel aan een desbetreffende wet gewerkt en zal deze wet wellicht in februari 2016 in kracht treden. Zodra dit het geval is, moeten onlinehandelaren op hun shopsite informatie verlenen in hoeverre zij aan het beslechtingssysteem deelnemen. Deze informatieplicht geldt alleen voor handelaren die aan het einde van het voorafgaande jaar tenminste 11 werknemers in dienst hadden. Par. 36 van het wetsontwerp luidt actueel: “Allgemeine Informationspflicht (1) Ein Unternehmer, der eine Webseite unterhält oder Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, hat den Verbraucher leicht zugänglich, klar und verständlich

  • in Kenntnis zu setzen davon, inwieweit er bereit ist oder verpflichtet ist, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, und
  • auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinzuweisen, wenn sich der Unternehmer zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet hat oder wenn er aufgrund von Rechtsvorschriften zur Teilnahme verpflichtet ist; der Hinweis muss Angaben zu Anschrift und Webseite der Verbraucherschlichtungsstelle sowie eine Erklärung des Unternehmers, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, enthalten.
  (2) Die Informationen nach Absatz 1 müssen
  • auf der Webseite des Unternehmers erscheinen, wenn der Unternehmer eine Webseite unterhält,
  • zusammen mit seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegeben werden, wenn der Unternehmer Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet.
  (3) Von der Informationspflicht nach Absatz 1 Nummer 1 ausgenommen ist ein Unternehmer, der am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres zehn oder weniger Personen beschäftigt hat.” Zolang de Duitse wetgever onlinehandelaren niet algemeen voor deelname aan het beslechtingssysteem verplicht acht, zou dus het praktische effect voor de enkele onlinehandelaar beperkt blijven. Handelaren met meer dan 10 werknemers, die zich voor het verlenen van de bovengenoemde informatie verplicht achten, moeten in hun algemene voorwaarden (Duitse AGB) een desbetreffende tekstpassage plaatsen. Daarnaast is er nog een tweede informatieplicht: De EU heeft namelijk niet alleen voor in alle lidstaten gelijke kwaliteitscriteriums voor de beslechting van consumentengeschillen willen zorgen, maar zij wilde gelijktijdig voor de beslechtingsprocedure een platform voor heel Europa ter beschikking stellen. En hierover gaat de ODR-verordening 524/2013/EU van 21-05-2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. In tegenstelling tot een richtlijn is een EU-verordening een onmiddellijk in alle lidstaten geldend recht net alsof de betreffende lidstaat een overeenkomende wet heeft afgekondigd. Artikel 22 – Inwerkingstelling – bepaalt in lid 2: „Deze verordening is van toepassing met ingang van 9 januari 2016 …“ Artikel 14 – Voorlichting van consumenten – lid 1 bepaalt: “In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doen, en in de Unie gevestigde onlinemarktplaatsen voorzien op hun websites in een elektronische link naar het ODR-platform. Die link moet voor de consumenten gemakkelijk toegankelijk zijn. In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet doen, geven tevens hun e-mailadressen op.” Dit geldt dus voor elke onlinehandelaar in heel Europa! De link naar het platform kan in de algemene voorwaarden (Duitse AGB) of naar keuze ook in het Impressum worden geplaatst. Wij zouden het Impressum de voorkeur geven. Een tekst met de nodige voorlichting in de voorwaarden of in het Impressum kan er als volgt uitzien: „Die EU-Kommission hat eine Online-Plattform zur Online-Streitbeilegung (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) bereitgestellt. Über diese Internetplattform können Sie eine außergerichtliche Streitbeilegung starten.“  ]]>