Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Mogelijk nieuwe btw-regels voor internationale handel met Duitsland

Het belang van de btw-regels bij grensoverschrijdende ketentransacties Het fiscale probleem bij grensoverschrijdende ketentransacties is dat er twee leveringen plaatsvinden, maar de goederen slechts één keer worden vervoerd. Omdat er slechts één vervoersbeweging plaatsvindt, moet worden bepaald aan welke schakel in de keten (aan A à B of aan B à C) deze vervoersbeweging mag/moet worden toegerekend. Op de levering in deze schakel mag als aan alle voorwaarden wordt voldaan het 0% btw-tarief voor intra-EU leveringen worden toegepast. De levering in de andere schakel is in principe belast met lokale btw in land A (Nederland) of land C (Duitsland). Het belang van de btw-regels is er dus in gelegen om in het juiste land (Nederland of Duitsland) het juiste bedrag aan btw te voldoen. Niet nakoming kan bijvoorbeeld tot forse naheffingen en boetes leiden. Recente ontwikkelingen in Duitsland Ondanks verschillende arresten van de hoogste rechter van de Europese Unie zijn de voorwaarden aan welke schakel in de keten de vervoersbeweging mag/moet worden toegerekend niet zonneklaar. Wanneer de partijen in een ketentransactie bekend zijn voordat het vervoer aanvangt, kan doorgaans slechts de laatste transactie als intra-EU levering met 0% btw worden aangemerkt. In de praktijk komt het voor dat EU-lidstaten verschillende voorwaarden toepassen. De recente ontwikkelingen in Duitsland komen er bijvoorbeeld op neer dat de schakel “A à B” onder omstandigheden de intra-EU levering kan zijn, zelfs wanneer partij C de goederen ophaalt bij partij A. Mocht in dit voorbeeld partij B echter partij A informeren dat hij (partij B dus) de goederen aan partij C verkoopt voordat het vervoer aanvangt, dan kan de schakel “B à C” mogelijk de intra-EU levering zijn. Gelet op deze recente ontwikkelingen en de uitspraken van de hoogste rechter van de Europese Unie overweegt Duitsland haar btw-regels op het gebied van grensoverschrijdende ketentransacties aan te passen. De exacte inhoud van deze aanpassingen was op het moment van schrijven van dit blog nog niet bekend. Wat nu te doen? Voor grensoverschrijdende ketentransacties tussen Nederland en Duitsland moet enerzijds worden voldaan aan de Nederlandse btw-regels en anderzijds aan de Duitse btw-regels. De btw-behandeling van grensoverschrijdende ketentransacties zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld, maar kan in het slechtste geval mismatches veroorzaken als de Nederlandse en Duitse btw-regels (straks) verschillend uitpakken. Deze mismatches kunnen bijvoorbeeld resulteren in dubbele belastingheffing, dus heffing in Nederland en Duitsland.   De belastingadviseurs van Meijburg & Co wisselen graag vrijblijvend verder van gedachten met u over de btw-behandeling van uw Nederlands – Duitse transacties. Zij hebben hier uitgebreide ervaring mee. Daarnaast hebben zij goed contact met de verschillende kantoren van KPMG in Duitsland. Neemt u daarom gerust contact op met Andy van Esdonk (VanEsdonk.Andy@kpmg.com of 088 909 15 96).  De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie. © 2015 Meijburg & Co, belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en maakt deel uit van KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.  ]]>